การรับนักเรียนเข้าศึกษา

แจ้งความจำนงสอบเข้าเรียน ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ (Computer Gifted) ระดับชั้นม.1 ปีการศึกษา 2561

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรห้องเรียนคอมพิวเตอร์ (Computer Gifted)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

สามารถแจ้งความจำนงเพื่อสอบเข้าเรียนได้ภายในวันที่ 7 เมษายน – 2 พฤษาคม 2561 ที่ลิงค์ด้านล่าง

>> คลิ๊กเพื่อแจ้งจำนงสอบเข้าเรียน  <<

 กำหนดการ
– แจ้งจำนงได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
สอบวัดทักษะพื้นฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 3-4 ชั้น 2 อาคาร 9 ชั้น
– ประกาศผลคัดเลือกวันที่ 4 พฤษภาคม 2561
ติดตามข้อมูลได้ที่ https://computer.bodin3.ac.th/ และ https://www.bodin3.ac.th

โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ดังนี้

  1. ข้อมูลหลักสูตรห้องเรียนคอมพิวเตอร์

 

ผู้ดูแลระบบ
Share a little biographical information to fill out your profile. This may be shown publicly. Share a little biographical information to fill out your profile. This may be shown publicly.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *