การรับนักเรียนเข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องเรียนคอมพิวเตอร์ (Computer Gifted) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

คลิกเพื่อตรวจสอบ ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อข้างต้น หากไม่มี หรือนักเรียนสนใจเพิ่มเติมสามารถมาสมัครเพิ่มเติมได้พร้อมกัน ณ. ห้องคอมพิวเตอร์ 3-4 ชั้น 2 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น สอบวัดทักษะพื้นฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 00 – 16.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 3-4 ชั้น 2 อาคาร 9 ชั้น

การรับนักเรียนเข้าศึกษา

แจ้งความจำนงสอบเข้าเรียน ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ (Computer Gifted) ระดับชั้นม.1 ปีการศึกษา 2561

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรห้องเรียนคอมพิวเตอร์ (Computer Gifted) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สามารถแจ้งความจำนงเพื่อสอบเข้าเรียนได้ภายในวันที่ 7 เมษายน – 2 พฤษาคม 2561 ที่ลิงค์ด้านล่าง >> คลิ๊กเพื่อแจ้งจำนงสอบเข้าเรียน  <<  กำหนดการ – แจ้งจำนงได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 – สอบวัดทักษะพื้นฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 3-4 ชั้น 2 อาคาร 9 ชั้น – ประกาศผลคัดเลือกวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ติดตามข้อมูลได้ที่ https://computer.bodin3.ac.th/ และ https://www.bodin3.ac.th โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ดังนี้ […]