ภาพกิจกรรม

ภาพถ่ายรับเกียรติบัตร งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ผลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม. เขต ๒